Katecheta 11/2005
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Wierzę ufam kocham. Pogaduszki i opowiastki
br. Tadeusz Ruciński FSC
KSIĄŻKA
25,00 zł 1,00 zł

RECENZJE

Ks. Jan Kochel Katecheza królestwa niebieskiego. Studium biblijno-katechetyczne Ewangelii Mateusza, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego
Autor: Anna Zellma
Artykuł archiwalny
W zagadnienia z zakresu katechezy biblijnej wpisuje się myśl ks. Jana Kochela w książce poświęconej analizie katechezy królestwa niebieskiego w oparciu o Ewangelię Mateusza. Autor podjął się – w oparciu o dostępne egzegetyczno-biblijne i teologiczne opracowania – uzasadnienia tezy, że opisane w Ewangelii Matusza posłannictwo i misja zbawcza Chrystusa ma charakter katechetyczny. Kontekst, w jakim umieszczone zostały analizy zgromadzonej przez autora literatury wskazuje, iż katecheza Ewangelii Matusza jest chrystocentryczna i eklezjalna, a zarazem może wspomagać misję nauczania, wychowania i inicjacji wiary, także we współczesnym świecie. Czytelnik zostaje zaproszony do odkrywania określonego w Ewangelii Mateusza programu formacji chrześcijańskiej, który koncentruje się wokół idei królestwa niebieskiego.
Recenzowana książka ma charakter historyczno-teologiczy. Znajduje się w nurcie zainteresowań ks. Kochela, które wiążą się z katechezą biblijną.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.