Katecheta 12/2005
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Jak ewangelizować ochrzczonych Best
seller
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 18,70 zł

MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Wiara i rozum - wrogowie czy przyjaciele?
Autor: s. M. Urszula Kłusek SAC
Dla szkoły ponadgimnazjalnej
 Temat relacji między wiarą a rozumem nie jest często podejmowany w pracy katechetycznej, a przecież jest jednym z najbardziej potrzebnych tematów w formacji religijnej młodzieży. Dlaczego? Dlatego, że współczesna kultura i filozofia, wyzuta z metafizyki, neguje zdolność ludzkiego rozumu do poznania prawdy. Owa negacja owocuje sprowadzeniem funkcji rozumu i daru rozumności do roli narzędzia przydatnego do rozwoju techniki i zaspokojenia witalnych potrzeb człowieka. Rozum naukowy skupia się więc na poszukiwaniu tego, co można nazwać techniczną (coraz doskonalszą w tym względzie) stroną życia, a pomija to, co związane jest z osobowym, transcendentnym wymiarem życia człowieka.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.