Katecheta 12/2005
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Wierzę ufam kocham. Pogaduszki i opowiastki
br. Tadeusz Ruciński FSC
KSIĄŻKA
25,00 zł 1,00 zł

Metody pracy na lekcji

Metoda pracy nad dylematem moralnym
Autor: Wojciech Żmudziński SI
Artykuł archiwalny
 Rozwój moralny człowieka zawsze był przedmiotem badań i poszukiwań nie tylko moralistów i etyków, ale także pedagogów, psychologów i filozofów.
    W zależności od przyjmowanej perspektywy antropologicznej, rozwój moralny opisywany i badany jest na trzy sposoby. "Jedni uważają, że człowiek przychodzi na świat z pewnym wrodzonym potencjałem rozróżniania, co jest dla niego dobre a co złe, co służy ogólnemu rozwojowi typowo ludzkich możliwości, a co niszczy lub hamuje" (Rogers 1951) . Inni stoją na stanowisku, że rozwój moralny człowieka dokonuje się na drodze uczenia się metodą prób i błędów oraz nagród i kar (Freud). Natomiast nurt, w jakim umiejscawia się poniższe opracowanie, jest określany mianem poznawczo-rozwojowego i zwraca uwagę nie tyle na zachowania moralne, co na ich ocenę, bardziej interesuje się moralnymi sądami (kryteria postępowania moralnego) niż samym postępowaniem człowieka. Najbardziej wpływowymi i znanymi przedstawicielami tego nurtu są J. Piaget i L. Kohlberg".

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.