Katecheta 12/2005
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety

Prezentacje

Dom Wydawniczy REBIS
Autor: (oprac. red.)
Artykuł archiwalny

GARRY O'CONNOR
OJCIEC WSZYSTKICH.
ŻYCIE JANA PAWŁA II

POZNAŃ 2005

    Prezentowana książka to biografia napisana zarówno dla wątpiących i niewierzących, jak i dla wierzących wszystkich wyznań, lecz przede wszystkim dla tych, którzy dali się porwać wirowi dyskusji i konfliktów dotyczących nie tylko Kościoła katolickiego, ale wszystkich współcześnie istniejących religii. Autor próbuje pokazać w książce Karola Wojtyłę, późniejszego Jana Pawła II "od środka". Papież kiedyś powiedział o sobie: "Ale mnie można zrozumieć wyłącznie od środka". Dlatego Autor, podejmując wyzwanie, pokazuje: uczucia, serce, dusze i myśli człowieka w odniesieniu do epickiej historii życia.

*   *   *

    Zamówienia: Dom Wydawniczy REBIS, ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań, tel. (061) 867 47 08, 867 81 40; fax (061) 867 37 74, e-mail: rebis@rebis.com.plwww.rebis.com.pl.