Katecheta 12/2005
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Życie Jezusa. Katecheza dla dzieci z niepełnosprawnością umysłową
Maria Brzostowska
KSIĄŻKA
9,90 zł 8,40 zł

Prezentacje

Wydawnictwo Salezjańskie
Autor: (oprac. red.)
Artykuł archiwalny
 

PINO PELLEGRINO
GDY MÓWIMY JEZUS
WARSZAWA 2004

    Książka jest adresowana szczególnie do ludzi młodych, niezadowolonych z życia, chcących zaistnieć. Jest adresowana do tych, którzy pragną poddać duszę gimnastyce! Przemawia językiem konkretnym, prostym, swobodnym; takim, jaki przystoi Protagoniście każdego wiersza tej książki.

*   *   *

 

LOIS ROCK
PIERWSZE SPOJRZENIA
WARSZAWA 2004

    W tej serii ukazały się następujące tytuły: "Bóg", "Jezus", "Kościół", "Biblia", "Modlitwa", "Życie chrześcijańskie". Są to książki przemawiające do dziecka słowem i obrazem, przyciągają uwagę i pobudzają wyobraźnię dzieci od piątego do ósmego roku życia. Każda kartka wprowadza hasło kluczowe. Myśli te rozwijają rozumienie wiary chrześcijańskiej przez dzieci.

*   *   *

 

PINO PELLEGRINO
PROMOCJA PANA BOGA.
MATERIAŁY DO KATECHEZY:
ŻYWEJ, INTERAKCYJNEJ, TWÓRCZEJ
WARSZAWA 2004

    Prezentowane materiały to dwa komplety kart - cz. I: "Wartości", cz. II: "Od stóp do głów z serca do nieba". Styl nauczania przy pomocy tych kart spokrewniony jest ze stylem reklamy, nastawiony na odbiór treści poprzez wzrok. Dominują: szybkie tempo, wirtualność i wielka umiejętność syntezy. Autorzy są przekonani, że taki pomysł nauczania o Bogu uczyni naukę interesującą. Czegóż więcej można chcieć?

*   *   *

    Zamówienia: Wydawnictwo Salezjańskie, ul. Kawęczyńska 53, 03-775 Warszawa, tel. (022) 818 41 70, e-mail: wydal@wydsal.plwww.wydsal.pl.