MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Chrzest - nowe życie w Chrystusie
Autor: Julita Nagel
Dla klas V-VI szkoły podstawowej
Cel główny: zrozumienie i przyjęcie prawdy, że chrzest daje nam nowe życie w Chrystusie i wyciska pieczęć na duszy człowieka.
Cele szczegółowe:
  • uczeń powinien umieć okazywać wdzięczność Bogu za dar nowego życia w Chrystusie;
  • wiedzieć, że chrzest jest "kąpielą odradzającą i odnawiającą nas w Duchu Świętym";
  • rozumieć, że każdy chrześcijanin ma wyciśniętą na duszy pieczęć, symbolizującą przynależność do Chrystusa.
Pomoce: Katechizm Kościoła Katolickiego (s. 297-319), rysunki przedstawiające symbole: ryby i krzyża.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.