MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Moje miejsce w dziele stworzenia
Autor: Barbara Bachurek
Dla klasy IV szkoły podstawowej
Cel ogólny: ukazanie uczniom ich miejsca i roli w dziele stworzenia.
Cele szczegółowe:
  • uczeń - analizując fragment Rdz 1, 26 - określa swoje miejsce w dziele stworzenia; wyjaśnia znaczenie słowa "panować";
  • szanuje przyrodę, innych ludzi, podejmuje odpowiedzialność za siebie i otaczający go świat;
  • dokonuje własnego rachunku sumienia w oparciu o rozważania katechezy.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.