MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Sakramentalne znaki Bożej miłości
Autor: Julita Nagel
Dla kl. V - VI szkoły podstawowej
Cel ogólny: zrozumienie i przyjęcie prawdy, że sakramenty święte są znakami Bożej miłości, objawiają nieskończoną dobroć Boga i Jego troskę o zbawienie całego świata.
Cele szczegółowe:
  • uczeń powinien umieć okazywać wdzięczność Bogu za znaki Bożej miłości;
  • wiedzieć, że sakrament to skuteczny znak łaski, ustanowiony przez Chrystusa i powierzony Kościołowi;
  • rozumieć, że sakramenty święte ukazują nam przebaczenie i łaskę;
  • chętnie przystępować do sakramentów, które przemieniają życie człowieka i przybliżają go do dobrego Boga.
Pomoce: fragmenty z Katechizmu Kościoła Katolickiego, programy działania dotyczące siedmiu sakramentów świętych, opowiadanie pt. Ślady.
Czas trwania zajęć: części I i II (ok. 45 minut), część III (ok. 45 minut).

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.