MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Światło dla tych, którym jest ciemno
Autor: s. M. Urszula Kłusek SAC
Dla uczniów klas IV-V szkoły podstawowej
 Niekiedy bywa tak, że dzieci - na wzór i pod wpływem dorosłych - bezwiednie zamykają się w ciasnej skorupce własnego świata, swoich marzeń, potrzeb i pragnień. Takie "zatrzaśnięte" dzieciaki mają smutek w oczach i... narzekanie na ustach. Czasami przyczyną takiego zamknięcia się we własnym świecie są bardzo poważne problemy i cierpienia, które dotykają dziecko. Wtedy jeszcze bardziej ważne i konieczne staje się wychowywanie dziecka do otwartości, do zauważania potrzeb innych, a nade wszystko do czerpania wewnętrznego ciepła i światła płynącego z wiary i żywego kontaktu z Panem Bogiem.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.