MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Wobec wartości
Autor: Marek Żylak
Artykuł archiwalny
Cele:
  • uczeń potrafi zdefiniować pojęcie "wartość";
  • umie wymienić wartości, które funkcjonują w świecie;
  • potrafi określić swoją postawę wobec wartości i zbudować własną hierarchię wartości.
Metody: dyskusja kierowana, rundka, praca z tekstem.
Zadanie: uczniowie wykonują pracę na kartkach formatu A4.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.