Metody pracy na lekcji

Encyklopedia mojej wiary
Autor: Wojciech Żmudziński SI
Artykuł archiwalny
Cel zajęć: zainspirowanie uczniów do refleksji nad tym, jak pojmują wiarę i co myślą, gdy mają okazję wypowiedzieć się o sprawach osobistej wiary, bez obawy bycia ocenianym. Uświadomienie uczniom, że jest zasadnicza różnica między wiedzą encyklopedyczną na temat wiary a osobistym doświadczeniem wiary.
Adresat: uczniowie starszych klas gimnazjalnych i klas licealnych, najlepiej w atmosferze rekolekcji.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.