Metody pracy na lekcji

Reakcja na kłamstwo
Autor: Wojciech Żmudziński SI
Artykuł archiwalny
 Na lekcji poprzedzającej proponowane zajęcia nauczyciel zadaje uczniom pracę domową, dyktując do zeszytu poniższe pytania. Uczniowie odpowiadają na nie indywidualnie w domu.
  • Czy ktoś z twoich rówieśników kiedykolwiek cię oszukał? Opisz krótko tę sytuację.
  • Co wówczas czułeś? Podkreśl jedno, dwa lub trzy sformułowania określające uczucie lub stan emocjonalny:
    przykrość, złość, utrata zaufania, wściekłość, niedowierzanie, osamotnienie, poczucie bycia zdradzonym, bezbronność, poczucie zagrożenia, irytacja, rozdrażnienie, oburzenie, zawziętość, nienawiść, niepokój, lęk, pogarda, poczucie bycia wykorzystanym, zdenerwowanie, strapienie, obrzydzenie, odraza, przygnębienie, zniechęcenie, skrępowanie, zdezorientowanie, desperacja, zaskoczenie, przerażenie, zmartwienie, politowanie, zdumienie, zdziwienie, wstyd, upokorzenie, dezaprobata, wzburzenie, obojętność, niechęć, smutek, zdeterminowanie, chęć zemsty, współczucie, zazdrość, zażenowanie.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.