Formacja

Czytając "Wyznanie wiary" - część IV
Autor: ks. Andrzej Dańczak
Artykuł archiwalny
Prawdy wyrażone w Credo, w końcowej części poświęconej Chrystusowi, to sedno najstarszego nauczania wspólnoty chrześcijańskiej. Co było istotą nauczania o Jezusie Chrystusie od samego początku? Fakt męki, śmierci, zmartwychwstania i wywyższenia Jezusa. Najstarsze świadectwo tak przedstawionej istoty wiary znajdujemy u św. Pawła: "Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł - zgodnie z Pismem - za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem, i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu, później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie; większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli" (1Kor 15, 35). Podobne wyznanie znajdujemy w Dziejach Apostolskich: "Jezusa Nazarejczyka, Męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez Niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie, tego Męża, który z woli postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad Nim (...). Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami. Wyniesiony na prawicę Boga, otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego i zesłał Go (...). Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem" (2, 22-24.32-33.36).

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.