Forum „katechety"

Jak mówić uczniom o cierpieniu i chorobie?
Autor: ks. Stefan Adrich
Artykuł archiwalny
  Chorobę można ogólnie określić jako przejściowe, przewlekłe lub trwałe zaburzenia różnych funkcji fizycznych, psychicznych, społecznych i duchowych, które zazwyczaj w swych skutkach wpływają znacząco nie tylko na samego chorego, ale również na jego najbliższą rodzinę, a niekiedy na całe społeczeństwo. Każdy więc człowiek, prędzej czy później, będzie musiał zmierzyć się w jakiś sposób z problemem choroby i cierpienia. Stąd logiczny wniosek, że - na tyle, na ile jest to możliwe - należy przygotować młodych ludzi na doświadczanie cierpienia we własnym życiu, a także w otaczającym ich świecie.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.