Prezentacje

Egzorta w kaznodziejstwie szkolnym
Autor: (oprac. własne)
Artykuł archiwalny
ks. Zbigniew Kosik
 
Wydawnictwo UNUM, Kraków 2004
    Egzorta w kaznodziejstwie szkolnym to książka wyrosła z potrzeby określenia charakteru specyficznego rodzaju głoszenia słowa Bożego, jaki występował w Polsce pod koniec XIX i w pierwszej połowie XX wieku, podania jego definicji oraz ukazania jego przydatności dla współczesnego kaznodziejstwa szkolnego. Podejmowane zagadnienie odwołuje się do osobistych doświadczeń wielu dzisiejszych kaznodziejów - katechetów, którzy w trakcie trwania roku szkolnego podejmują z różnym powodzeniem trudną i odpowiedzialną posługę słowa Bożego. Obecne czasy, związane z historycznym wydarzeniem powrotu nauki religii do szkoły, jak również pojawiające się próby wprowadzenia funkcji stałych katechetów w niektórych diecezjach, przypominają sytuację, jaka istniała w polskiej szkole w końcu XIX wieku.
    Rozważana problematyka prezentowanej rozprawy doktorskiej będzie próbą odpowiedzi na zasadnicze pytania: Jak przedstawia się teoria i praktyka dawnej egzorty szkolnej? Czy dla współczesnego kaznodziejstwa szkolnego może ona stanowić wzorzec?
    Przy tej okazji pojawiają się kolejne kwestie: Czy można dziś korzystać - i w jakim znaczeniu - z osiągnięć egzorty szkolnej? Jeśli tak, to czy mimo upływu czasu, współcześni głosiciele Ewangelii, pracujący aktualnie w środowisku szkolnym, mogą sięgać do sprawdzonych wzorców postępowania swoich przedwojennych poprzedników - dawnych egzortów? Dzisiejsze kaznodziejstwo szkolne charakteryzuje się odmiennością formy oraz treści, które uzależnione są od ucznia - słuchacza, żyjącego w świecie obrazu, reklamy, informacji i Internetu. Nasuwa się pytanie, w jaki sposób egzorta szkolna - jako sprawdzona w przeszłości forma głoszenia słowa Bożego - może sugerować rozwiązania, które będą gwarancją powodzenia i skuteczności głoszonego dzisiaj orędzia zbawczego, skierowanego do młodego pokolenia, całkowicie zdominowanego przez siłę obrazu? Te i inne pytania uzasadniają sens podejmowanych wysiłków badawczych autora prezentowanej pozycji książkowej.
Zamówienia: Wydawnictwo UNUM, ul. Kanonicza 3, 31-002 Kraków, tel. (0-12) 422 56 90, e-mail: unum@ptt.net.pl, www.ptt.net.pl/unum.