RECENZJE

Catholic Education. European and Maltese Perspective. Church Schools’ response to future challenges
Autor: ks. Adam Skreczko
Floriana 2004
Książka pt.: "Catholic Education. European and Maltese Perspective. Church Schools’ response to future challenges" (“Edukacja katolicka. Perspektywa europejska i maltańska. Odpowiedź szkół kościelnych na  przyszłe  wyzwania” - tł. wł.). wydana przez Sekretariat ds. Edukacji Katolickiej Archidiecezji w Malcie, zawiera materiały z Międzynarodowego Seminarium "Edukacja Katolicka w Europie", zorganizowanego we współpracy Rady Europy z Sekretariatem Edukacji Katolickiej Archidiecezji Maltańskiej. Seminarium to odbyło się w dniach 8 - 12 lipca 2002 roku na Malcie. Wzięło w nim udział ponad 70 uczestników z różnych krajów.  Starali się oni dokonać krytycznej i konstruktywnej analizy obecnej sytuacji społecznej, pastoralnej, edukacyjnej, zobaczyć różnice i podobieństwa w edukacji katolickiej w Europie, odkryć wyzwania stojące przed edukacją katolicką XXI wieku i szukać na nie odpowiedzi.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.