Katecheta 3/2005
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Opactwo
James Martin
KSIĄŻKA
26,90 zł 22,90 zł

MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Chcę być jak ten Ksiądz z pielgrzymki... Katecheza o powołaniu i kapłaństwie
Autor: Emilian Gołąbek OFM
Dla klas licealnych
Cele:
  • pouczenie o istocie rozeznania powołania kapłańskiego oraz o misji i posłannictwie kapłanów;
  • zachęta do kształtowania postawy miłości i szacunku względem powołań kapłańskich oraz głosicieli Ewangelii.
Pomoce: Pismo Święte, teksty ze świadectwami.
Czas zajęć: dwie jednostki lekcyjne.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.