Katecheta 3/2005
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Wierzę ufam kocham. Pogaduszki i opowiastki
br. Tadeusz Ruciński FSC
KSIĄŻKA
25,00 zł 1,00 zł

MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Pusty grób... Metoda porównawcza tekstu biblijnego
Autor: s. Anna Górska
Artykuł archiwalny
  Przeżywamy czas Wielkanocy i wspominamy najważniejsze wydarzenie, którego dokonał Jezus. Zmartwychwstanie jest największym zwycięstwem. Przyjrzyjmy się tekstom Pisma Świętego i opisom tego zdarzenia, poczynionym przez Ewangelistów: Mateusza, Marka i Łukasza.
    Uczniowie odnajdują fragmenty zatytułowane "Pusty grób" (Mt 28, 1-8, Mk 16, 1-8, Łk 24, 1-11).

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.