Katecheta 3/2005
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Inscenizacje na rok szkolny
Aleksandra Bałoniak
KSIĄŻKA
5,00 zł

Forum „katechety"

Polski katechizm dla dorosłych w świetle "Dyrektorium ogólnego o katechizacji"
Autor: ks. Tadeusz Nosek
Artykuł archiwalny
 Z inicjatywy Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski zostały podjęte prace nad katechizmem dla dorosłych. Zespół katechetyków opracował wstępną koncepcję tego dokumentu wiary, którą poddano na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy ocenie zarówno przez członków i konsultorów wspomnianej komisji, jak również specjalistów z różnych dziedzin teologiczno-pastoralnych. Koncepcja ta stanowi znaczący przyczynek do opracowania katechizmu lokalnego w rozumieniu "Dyrektorium ogólnego o katechizacji" z 15.08.1997 roku . Próbuje ona bowiem z depositum fidei powierzonego Kościołowi wybrać, ułożyć i wyrazić wszystkie te elementy, przez które, w określonej sytuacji dorosłych, Kościół katolicki w Polsce przekazuje Ewangelię w jej pełnej autentyczności (por. DOK 134).

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.