Katecheta 3/2005
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety

RECENZJE

Ks. Paweł Mąkosa Wkład księdza profesora Mieczysława Majewskiego w rozwój katechetyki polskiej
Autor: ks. Andrzej Kiciński
Polihymnia, Lublin 2004
Posługę katechetyczną otaczał Kościół w Polsce zawsze najwyższą troską. Stanowiła ona jedną z głównych form oddziaływania duszpasterskiego na wiernych, przede wszystkim na dzieci i młodzież. Szczególnie bogate i cenne doświadczenia katechetyczne zdobył Kościół w ostatnim półwieczu, w czasach tzw. realnego socjalizmu, przez wprowadzenie do parafii powszechnej katechizacji wszystkich grup wiekowych, zorganizowanej na wzór katechezy szkolnej. Polska myśl i praktyka katechetyczna rozwijała się w minionym stuleciu bardzo intensywnie i ma do odnotowania wiele cennych osiągnięć. Dotyczą one różnych dziedzin posługi katechetycznej, zarówno organizacji samej katechezy, jak i formacji katechetów. W tym miejscu należy wspomnieć o ważnej roli, jaką w tym względzie spełniał i nadal pełni Katolicki Uniwersytet Lubelski.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.