Katecheta 3/2005
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Szymon Piotr. Uczeń-misjonarz
José H. Prado Flores
KSIĄŻKA
20,00 zł 17,00 zł

RECENZJE

(red.) Ks. Jan Szpet, ks. Damian Bryl PRZYPATRZCIE SIĘ POWOŁANIU WASZEMU Materiały do katechezy parafialnej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
Autor: (oprac. red.)
Księgarnia Świętego Wojciecha, Poznań 2004
Kościół wypełniając wobec młodych posługę katechetyczną, winien podjąć działania wspomagające rodzinę we wprowadzaniu młodego pokolenia ku dojrzałości w wierze. W polskiej rzeczywistości intensyfikacja tych działań dokonuje się poprzez dzieło katechezy szkolnej. Prowadzona tam katecheza młodzieżowa podejmuje działania zmierzająca na tyle na ile to możliwe w rzeczywistości szkolnej.
Jednakże nawet najdoskonalsza realizacja zadań przez katechezę w szkole nie gwarantuje zaistnienia pełnej równowagi pomiędzy funkcjami katechezy. Konsekwencją przyjęcia tego założenia jest zdefiniowanie przez Podstawę programową dwóch grup zadań dla katechezy parafialnej. Do pierwszej grupy zaliczyć można działania zmierzające do zapoznania z parafią, do drugiej konstruowanie katechezy zmierzającej do pogłębienia znajomości teologii sakramentu małżeństwa.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.