Katecheta 4/2005
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
W szkole miłości św. Pawła
s. Urszula Kłusek SAC
KSIĄŻKA
1,00 zł

MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Błogosławiony Honorat Koźmiński - prawdziwy Polak i wielki patriota
Autor: s. Stanisława Misiak
Dla klasy VI korelacja historii i katechezy ścieżka edukacyjna wychowanie patriotyczne i obywatelskie
Cele ogólne:
  • zapoznanie uczniów z życiem i działalnością bł. Honorata Koźmińskiego; [ 1 ]
  • kształtowanie postawy patriotycznej i obywatelskiej.
Cele operacyjne:
  • uczeń zna biografię bł. Honorata Koźmińskiego;
  • potrafi opowiedzieć o sytuacji Polaków w czasie rozbiorów Polski;
  • zna daty powstań narodowych;
  • wie, jak powstały zakony niehabitowe;
  • stara się naśladować bł. Honorata w jego umiłowaniu Ojczyzny;
  • służy Ojczyźnie dobrą nauką, zachowaniem tradycji, pamięcią o narodowych bohaterach.
Metody: słoneczko, list, niedokończone zdania, praca w grupach, praca indywidualna, praca z mapą.
Pomoce: fotografia bł. Honorata, duża mapa Polski z czasów rozbiorów, małe mapy dla każdego ucznia, teksty z niedokończonymi zdaniami, teksty z pytaniami dla każdej grupy, małe kartki do pracy metodą "słoneczko".

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.