Katecheta 4/2005
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych
José H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł

MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Miłość narzeczeńska w życiu św. Joanny Beretty Molli
Autor: s. Lucyna Ćwiek
Artykuł archiwalny
Cele ogólne:
  • zaprezentowanie uczniom sylwetki św. Joanny Beretty Molli;
  • kształtowanie postawy świadomego przygotowania do małżeństwa poprzez odpowiedzialne narzeczeństwo.
Cele operacyjne:
  • uczeń zna podstawowe fakty z życia św. Joanny i wymienia cechy jej osobowości;
  • potrafi zanalizować przesłanie wynikające ze świadectwa życia św. Joanny i odnieść je do życia współczesnego człowieka;
  • potrafi naśladować św. Joannę w jej miłości do Boga i ukochanego człowieka.
Metody: urozmaicony wykład, praca z tekstem, praca w grupach, rozmowa kierowana, zabawa słowna, refleksja modlitewna.
Środki dydaktyczne: zdjęcia św. Joanny (umieszczamy w widocznym miejscu w sali), magnetofon, płyta z muzyką refleksyjną, listy św. Joanny i jej męża.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.