Katecheta 4/2005
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety

MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Prawdziwa a pozorna wolność człowieka
Autor: Barbara Bachurek
Dla klas ponadgimnazjalnych
Cel ogólny:
  • ukazanie uczniom istoty wolności ofiarowanej człowiekowi przez Chrystusa;
  • kształtowanie postawy zerwania ze zniewoleniami oraz życia prawdziwą wolnością.
Cele operacyjne:
  • uczeń umie zdefiniować prawdziwą wolność człowieka jako zerwanie ze złem, podążanie ku dobru i prawdzie drogą przykazań;
  • uczeń rozumie różnicę pomiędzy wolnością prawdziwą a pozorami wolności;
  • uczeń potrafi podjąć decyzję życia w wolności, zerwania ze złem i kroczenia drogą miłości Boga i bliźniego.
Pomoce: kaseta New life M z tekstem piosenki Mieczysława Szcześniaka Stawka większa niż..., czasopisma młodzieżowe: "Bravo", "Bravo Girl", "Dziewczyna", "Twist", "Miss", "Popcorn"; dwa arkusze szarego papieru; nożyce; "plastelinka" do przyklejania; Pismo Święte; odbite na ksero fragmenty wypowiedzi Ojca Świętego i Kongregacji Nauki i Wiary na temat wolności; kartki z poleceniami do pracy w grupach; duże czerwone serce; kilkanaście grubszych nitek długości ok. 30 cm; fragmenty książki M. Quoista Modlitwa i czyn (s. 234); śpiewniki z tekstem pieśni: Abba Ojcze.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.