Katecheta 4/2005
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety

MATERIAŁY PRAKTYCZNE

W Eucharystii Jezus obdarza nas swoją miłością
Autor: Małgorzata Delikat
Dla klas V i VI szkoły podstawowej
Cel ogólny: ukazanie daru Eucharystii jako podstawowego źródła miłości.
Cele operacyjne:
  • uczeń umie uzasadnić stwierdzenie: "Msza św. jest najdoskonalszą modlitwą Kościoła jako wspólnoty";
  • potrafi odkryć potrzebę uważnego i systematycznego uczestniczenia we Mszy św.;
  • zna postawy i gesty liturgiczne występujące podczas Mszy św.;
  • buduje poprawny schemat liturgicznej modlitwy wiernych.
Metody: pogadanka, rozmowa kierowana, praca w grupach.
Pomoce: Pismo Święte; plansze przedstawiające: postawy modlitewne, gesty modlitewne, schemat modlitwy wiernych, napis "BIERZCIE I JEDZCIE...", napis "BIERZCIE I PIJCIE..."; obrazy przedstawiające: Ostatnią Wieczerzę, umywanie nóg apostołom; teksty dla poszczególnych grup; opowiadanie, nagrane na taśmie magnetofonowej.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.