Katecheta 4/2005
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Konstruowanie scenariuszy katechetycznych
Zbigniew Barciński
KSIĄŻKA
5,00 zł

MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Z tatą idę do Pana Jezusa - Dzień Ojca
Autor: Julita Nagel
Dla kl. IV-VI szkoły podstawowej
Cel ogólny: zrozumienie i przyjęcie prawdy, że każdy człowiek potrzebuje autorytetów w drodze do Boga, że tata odgrywa bardzo ważną rolę w życiu każdego dziecka.
Cele szczegółowe:
  • uczeń rozumie, że człowiek potrzebuje miłości ze strony Boga Ojca i taty ziemskiego;
  • uczeń pamięta o Panu Jezusie i wraz ze swoimi rodzicami idzie Jego drogą;
  • uczeń okazuje wdzięczność swojemu tacie za jego opiekę i miłość, chętnie modli się za niego.
Pomoce: kartka z metaplanem, karty pracy z pytaniami, tekst IV przykazania Bożego, tekst opowiadania pt. Przeprosiny.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.