Katecheta 4/2005
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Wieczerza z Panem Jezusem. O tym, co najważniejsze we Mszy Świętej
Piotr Krzyżewski
KSIĄŻKA
10,00 zł 8,50 zł

MATERIAŁY PRAKTYCZNE

"Europo, otwórz drzwi Chrystusowi"
Autor: Julita Nagel
Dla starszych klas szkoły podstawowej
Cel ogólny: pogłębienie więzi z Chrystusem i dążenie do miłości, pokoju i życzliwości w relacjach z bliźnimi.
Cele szczegółowe:
  • uczeń dostrzega potrzebę pogłębiania przyjaźni z Chrystusem i chętnie otwiera swoje serce na Jego łaskę;
  • uczeń stawia Chrystusa na pierwszym miejscu i pragnie budować pokój, miłość i życzliwość wśród ludzi;
  • uczeń dąży do dobrych relacji z ludźmi żyjącymi w Europie i na całym świecie;
  • uczeń poznaje ważne informacje na temat Unii Europejskiej.
Pomoce: Pismo Święte (Ap 3, 8; 3, 20), flaga UE, tekst hymnu UE pt. "Oda do radości" (aneks).

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.