Katecheta 4/2005
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
SOS! Zabija się życie... ale ŻYCIE zwycięży!
o. Daniel-Ange
KSIĄŻKA
34,90 zł 5,00 zł

Metody pracy na lekcji

Magiczne słowo "portfolio"
Autor: Wojciech Żmudziński SI
Artykuł archiwalny
 Wyraz portfolio pochodzi z łaciny, do języka polskiego przeniknął za pośrednictwem angielskiego; słowo oznacza: wyselekcjonowane dokumenty, wybór, zbiór, plik tekstów, rysunków, szkiców czy też prac plastycznych. W szkolnictwie amerykańskim pod tym słowem kryje się historia osiągnięć ucznia, jego rozwój w określonej dziedzinie ilustrowany samodzielnie wykonanymi pracami. Tego typu portfolio dostarcza nauczycielowi cennych danych, przydatnych w pracy z uczniem i pozwala monitorować zarówno jego rozwój intelektualny, jak i osobowy. Zebrane w ten sposób materiały, mogą dać nam obraz przebytej przez naszego wychowanka drogi i uświadomić jemu samemu, jak daleko zaszedł. Jest to doskonałe narzędzie rejestrujące postępy ucznia i dające możliwość, także rodzicom, śledzenia jego rozwoju.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.