Katecheta 4/2005
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
W szkole miłości św. Pawła
s. Urszula Kłusek SAC
KSIĄŻKA
1,00 zł

Prezentacje

Pakiet edukacyjny: Łaskotani chrabąszcza wąsami; Po zielonym świecie z księdzem Janem Twardowskim
Autor: (oprac. red.)
Artykuł archiwalny
Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza,
Warszawa 2005
 
    To propozycja dla katechetów i przyrodników. W jej przygotowaniu brali udział członkowie Sekcji Katechetycznej PSPiA "Klanza". Pakiet składa się z trzech części: poradnika metodycznego, książki dla dzieci i płyty CD.
    Poradnik metodyczny jest skierowany przede wszystkim do nauczycieli religii i przyrody w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Może stanowić również inspirację dla nauczycieli religii oraz przedmiotów przyrodniczych i humanistycznych w gimnazjum, w realizowaniu ścieżki: edukacja ekologiczna. Do poradnika powinni zajrzeć koordynatorzy ścieżki: edukacja ekologiczna celem znalezienia wątku przewodniego, wiążącego przedmioty.
    Wszystkie jednostki metodyczne są inspirowane wybranymi wierszami ks. Twardowskiego. Składają się one z dwu modułów: katechetycznego i przyrodniczego. Punktem wyjścia w przygotowaniu pierwszego z nich była interpretacja wybranego wiersza ks. J. Twardowskiego. Wiersz ten jest umieszczony przed każdym modułem jako pomoc dla nauczyciela, który ma prowadzić zajęcia inspirowane tym właśnie wierszem. Podstawę interpretacji stanowi zasada, aby "katechetyczne" przesłanie wiersza - czasem jedno z kilku możliwych - zawrzeć w jednej myśli. Czasem myśl ta została bezpośrednio wzięta z wiersza lub unaoczniona jako jeden z jego ukrytych "motywów przewodnich". W każdym scenariuszu chodzi bowiem o to, aby uczeń tę myśl zrozumiał, zapamiętał i przyjął za własną.
    Scenariusze mają charakter "problemowy". Nauczyciel stawia przed uczestnikami zajęć problem (pytanie główne) i tak organizuje ich pracę, aby samodzielnie mogli poszukiwać jego rozwiązania. Istotą takiej organizacji pracy jest wykorzystanie metod aktywizujących. Poradnik metodyczny został zredagowany przez A. Kalinowską i Z. Barcińskiego. Autorami modułów katechetycznych są: Z. Barciński, J. Piasecki, M. Piasecka, s. B. Sarba, A. Szajda, J. Wójcik (Sekcja Katechetyczna PSPiA "Klanza"). Moduły przyrodnicze przygotowała A. Kalinowska (Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego).
    Poradnik stanowi spójną całość z książką adresowaną do uczniów szkoły podstawowej oraz ich rodziców i dziadków. Ta przyrodnicza powieść z gatunku "książek rodzinnych" to swoista antologia wierszy o tematyce przyrodniczej autorstwa ks. Jana Twardowskiego oraz towarzyszących im opowieści o grupie dzieci, spędzających wolny czas na cudownej działce pod okiem babci Halszki - przyrodniczki i dziadka Karola - teologa. Ponieważ obydwoje są miłośnikami poezji Księdza Jana, to właśnie On, poeta - przyrodnik staje się przewodnikiem po Zielonym Świecie, pozwalając dostrzec Boga ukrytego w tym widzialnym obrazie natury. W książce jest zamieszczony ciekawy, często unikatowy wybór fotografii przyrodniczych. Warto wykorzystać ten bogaty materiał ilustracyjny dla zwrócenia uwagi na piękno oraz bogactwo form i kolorów w świecie przyrody. Autorką książki jest A. Kalinowska.
    Trzecią część pakietu stanowi płyta CD, na której aktor - Maciej Rayzacher czyta wiersze księdza Jana Twardowskiego ubogacone "minisłuchowiskiem", przygotowanym na podstawie książki dla dzieci.
    Wydawcą pakietu jest Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. Publikacja została dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
    Zamówienia: książkę dla dzieci wraz z płytą CD (cena 49 zł) lub poradnik metodyczny wraz z płytą CD (cena ok. 20 zł) można zamawiać w biurze PSPiA "Klanza" - tel. (0-81) 533-17-25.