KŁOPOTLIWE PYTANIA

Co to znaczy, że ludzie czystego serca będą oglądać Boga?
Autor: ks. Dariusz Madejczyk
Artykuł archiwalny
  Osiem Błogosławieństw, które znajdujemy w Ewangelii wg Mateusza (5,1-12) - w Kazaniu na Górze, stanowi pewną formę zachęty moralnej i religijnej, która swymi korzeniami sięga Starego Testamentu i literatury żydowskiej. W dwuczłonowych zdaniach znajdujemy w pierwszej części warunki, które należy spełnić, by osiągnąć szczęście, w drugiej natomiast nagrodę, którą można otrzymać za ich przestrzeganie. Już w Starym Testamencie można zauważyć, że tego rodzaju błogosławieństwa wskazują na dobra moralne, jednak zawsze odnosi się je do Boga. Cały wysiłek, który człowiek podejmuje oraz troska o wiarę i sprawiedliwość są złączone z myślą o Bogu.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.