KŁOPOTLIWE PYTANIA

Na czym polega grzech zuchwałej nadziei?
Autor: ks. Artur Niemira
Artykuł archiwalny
  Zuchwała ufność, bo tak bywa określana postawa, o którą pytamy, jest jednym z wykroczeń czy grzechów przeciwko nadziei. Mówiąc o grzechu, podkreślamy świadome opowiedzenie się za złem, zlekceważenie Bożego powołania do życia we wspólnocie z Nim, odrzucenie wspaniałego planu zbawienia, jaki Bóg przygotował i objawił względem nas w Jezusie Chrystusie. Idąc dalej, mówimy o grzechu przeciw nadziei, tj. przeciwko cnocie nadziei, a nie jakiejkolwiek nadziei. Jeśli cnota nadziei kieruje ku Bogu, który ma przyjść, i usprawnia w dążeniu do tego, co Bóg zapowiedział na przyszłość, to grzech przeciw nadziei jest wykroczeniem przeciwko Bogu i własnemu zbawieniu, do osiągnięcia którego człowiek jest wezwany.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.