MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Aby nie umrzeć na wieki
Autor: s. M. Urszula Kłusek SAC
Dla uczniów szkoły średniej
Czasem w rozmowach z młodzieżą można doświadczyć tego, jak wiele sprzecznych uczuć, doznań i nadziei towarzyszy jej życiu. Z jednej strony bowiem młody człowiek chce zmieniać świat, z drugiej natomiast nader ostro i wyraźnie widzi ciemne strony ludzkiego bytowania. Nieraz, nie uświadamiając sobie tego, miota się pomiędzy własnymi zranieniami i pragnieniami a swoistą niemożnością zaakceptowania świata takim, jakim go widzi i w jakim jest zmuszony żyć. Od takiego doświadczenia nie daleko do negacji sensu i wartości życia, zakwestionowania wiary i ucieczki w różne postaci rozpaczy.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.