MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Bierzmowanie umocnieniem chrześcijanina
Autor: Julita Nagel
Dla kl. V - VI szkoły podstawowej
Cel ogólny: zrozumienie i przyjęcie prawdy, że sakrament bierzmowania umacnia chrześcijanina i uzdalnia go - jako prawdziwego świadka Chrystusa - do szerzenia wiary.
Cele szczegółowe:
  • uczeń powinien starać się być prawdziwym świadkiem Chrystusa i dbać o rozwój swojej wiary;
  • umieć doceniać owoce Ducha Świętego;
  • pamiętać, że sakrament bierzmowania jest darem Ducha Świętego, który umacnia wiarę i ściśle wiąże z Kościołem;
  • umieć stanąć w obronie wiary słowem i uczynkiem.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.