MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Eucharystia - źródło i szczyt życia
Autor: Julita Nagel
Dla kl. V-VI szkoły podstawowej
Cel ogólny: zrozumienie i przyjęcie prawdy, że Eucharystia jest źródłem i szczytem życia człowieka i Kościoła.
Cele szczegółowe:
  • uczeń powinien korzystać z Eucharystii z szacunkiem i radością;
  • doceniać dary płynące z Eucharystii;
  • zrozumieć jakie znaczenie ma Eucharystia wżyciu każdego człowieka.
Pomoce: Pismo Święte (J 4, 6-15; Prz 4, 23; Ps 36, 10; Jer 2, 13; Iz 58, 11; J 7, 37), Katechizm Kościoła Katolickiego (1322, 1324), duża kostka z materiału.
 

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.