MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Jesteś synem - dziedzicem z woli Bożej... Scenariusz zajęć przygotowujący do udziału w spotkaniu młodzieży Lednica 2005
Autor: s. M. Urszula Kłusek SAC
Artykuł archiwalny
Tegoroczne spotkanie młodzieży nad Lednicą ma doprowadzić uczestników tegoż spotkania do pogłębionego przeżycia chrztu naszej Ojczyzny, swojego własnego chrztu i uświadomienia sobie, co to znaczy być chrześcijaninem. Odwołanie się do historycznego wydarzenia chrztu Polski jest nie tylko ukazaniem godności człowieka, ale daje też możliwość przeżycia i doświadczenia prawdy o tym, że każdy ochrzczony jest zanurzony w dzieje chrześcijaństwa, ma swoje korzenie w doświadczeniu wiary przodków i tymi korzeniami może oraz powinien czerpać życiodajne soki, odczytywać znaki czasu i odpowiedzieć zgodnie z pragnieniem i zamysłem Boga, "Który jest i Który był, i Który przychodzi" (Ap 1, 4b).

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.