MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Kogo Bóg kocha najbardziej?
Autor: Julita Nagel
Dla kl. 0 i klas I - III szkoły podstawowej
Cel główny: zrozumienie i przyjęcie prawdy, że Bóg kocha wszystkich ludzi jednakową miłością.
Cele szczegółowe:
uczeń powinien okazać Bogu wdzięczność za Jego miłość;
naśladować Boga w miłości i okazywaniu dobra innym;
dostrzegać ślady Bożej miłości w świecie.
Pomoce: teczka tekturowa z lustrem o wymiarach A4, kartka z bloku i kolorowe kredki, tekst Psalmu.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.