MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Parafia - miejscem wzrastania w wierze, miłości i służbie
Autor: Julita Nagel
Dla starszych klas szkoły podstawowej
Cel ogólny: ukazanie znaczenia parafii jako miejsca wzrastania w wierze, miłości i służbie wobec Boga i ludzi.
Cele szczegółowe:
  • uczeń powinien odczuwać potrzebę pogłębiania wiary;
  • chętnie uczestniczyć wżyciu parafii i czuć się za nią odpowiedzialny;
  • umieć podać informacje na temat parafii w oparciu o adhortację Ecclesia in Europa oraz Christifideles laici.
Pomoce: duża i mała muszla; kartki z aforyzmami (aneks); plakaty z niedokończonymi zdaniami; grube, kolorowe mazaki; taśma klejąca.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.