MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Pod prąd... Nawiązanie do nauczania Jana Pawła Wielkiego i zaproszenie na Lednicę
Autor: ks. Zbigniew Paweł Maciejewski
Dla ucznió;w gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Cele: uczeń pamięta, rozumie i uznaje za swoją myśl: "Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd" (Jan Paweł Wielki).
Potrzebne materiały: plansze z napisami: "Z prądem płyną tylko zdechłe ryby i ścierwo", "Przestronna droga wielu zguba; wąska droga mało takich życie", "Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd", "Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali", "To, co kosztuje, właśnie stanowi wartość"; duży wizerunek Chrystusa frasobliwego (na przykład wydrukowany na czterech lub dziewięciu kartkach i sklejony), masa mocująca; dla każdego czyste kartki A5 i coś do pisania, wizerunek Chrystusa frasobliwego formatu A4, czysta kartka (mogą być różne kolory) formatu A6 do zrobienia rybki.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.