KŁOPOTLIWE PYTANIA

Co to znaczy, że w Jezusie Chrystusie są dwie natury, ale jedna Osoba?
Autor: ks. Piotr Rossa
Artykuł archiwalny
  Jezus skłania słuchaczy wszystkich czasów do nieobojętnego przejścia obok Jego Osoby. Pełne mocy słowa i czyny Jezusa skłaniają nas do refleksji, do zastanowienia się, kim On jest naprawdę dla nas.
    Aby spróbować odpowiedzieć sobie na to pytanie, musimy odnieść się do tajemnicy Trójcy Świętej. W Bogu są trzy Osoby; Jedna z Nich - Druga Osoba jest Synem, Logosem - Słowem, który jako współistotny z Ojcem i różniący się od Niego pod względem relacji, został w wiecznym rodzeniu zrodzony - wypowiedziany przez Ojca - przy zachowaniu tej samej istoty Boskiej. Jest związany w wewnątrztrynitarnym pochodzeniu z Ojcem, i z racji Jego zrodzenia z Ojca ma istotę Boską, Boską naturę.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.