KŁOPOTLIWE PYTANIA

Co znaczy, że Bóg jest nieskończenie doskonały?
Autor: ks. Mariusz Pohl
Artykuł archiwalny
Odpowiadając na powyższe pytanie, nie zależy nam zapewne na scholastycznych, abstrakcyjnych dociekaniach, lecz na odpowiedzi, która dotyczyłaby naszego życia i wnosiła w nie jakieś praktyczne przesłanie. W tym kierunku chciałbym poprowadzić tok rozumowania.
    Warto sobie uświadomić, że w potocznym myśleniu pokutuje wiele przekonań na temat Pana Boga, których ostateczne źródło znajduje się w nieśmiertelnym "Katechizmie podstawowym", opracowanym przez ks. dra Cz. Piotrowskiego (mam przed oczami wydanie XXIII, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań, 1972). Jest to "źródło teologiczne" dla wielu fundamentalnych poglądów i kwestii światopoglądowych, które przekazywane ustnie z pokolenia na pokolenie przez całe lata kształtowały nasz sposób myślenia.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.