MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Chwalcie imię Pana
Autor: Longina Cywińska, Maria Frela
Dla klas IV-VI
Cele ogólne:
  • kształtowanie w uczniach przeświadczenia, że prawdziwym źródłem ich postaw winno być życie Jezusa;
  • zapoznanie z fragmentami Listu do Dzieci "Tra pochi giorni" w Roku Rodziny, 13.12.1994 r.
Cele operacyjne:
  • uczeń powinien umieć powiedzieć, że Papież, ukazując wydarzenia z życia Pana Jezusa, wskazuje dzieciom postawy godne naśladowania;
  • rozumieć, że pragnieniem Papieża jest, aby każde dziecko wychwalało Boga, słuchając Jego słowa i karmiąc się Jego Ciałem.
Pomoce: plansza "Jezus przynosi Prawdę" (rysunki: "Narodzenie Jezusa", "Ofiarowanie Jezusa", "Dwunastoletni Jezus nauczający w świątyni"); plansza "Chwalcie Imię Pana" (zdjęcia: "Narodziny dziecka", "Chrzest święty", "Lekcja religii", "Eucharystia").

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.