MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Jan Paweł II do młodych
Autor: Barbara Jarocińska , Irena Hanus
Dla gimnazjum i klas ponadgimnazjalnych
Cel ogólny: odkrywanie w papieskim nauczaniu, skierowanym do młodych, Bożego wezwania do dawania świadectwa wiary na co dzień.
Cele operacyjne:
  • uczeń potrafi wymienić inicjatywy papieskie skierowane do młodzieży;
  • podać tytuł listu napisanego przez Papieża Jana Pawła II do ludzi młodych;
  • scharakteryzować postawę Papieża wobec młodzieży;
  • dostrzec i docenić troskę Papieża o ludzi młodych;
  • analizować teksty nauczania papieskiego;
  • znaleźć w nauczaniu Jana Pawła II konkretne wskazania do swojego życia;
  • rozpoznać w osobie Ojca Świętego świadka nadziei, człowieka wielkiej wiary, modlitwy i miłości do Chrystusa, Kościoła oraz całego świata, a także orędownika jedności i pokoju.
Metody: praca z tekstem, prezentacja - do wyboru: afisz, plakat, kolaż (jako zadanie domowe lub do wykonania w czasie kolejnej lekcji).

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.