MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Święty Pielgrzym w domu Ojca
Autor: Julita Nagel
Dla klas starszych szkoły podstawowej
Cel główny: zrozumienie i przyjęcie prawdy, że świętość pomaga człowiekowi dotrzeć do celu ludzkiej pielgrzymki - domu Ojca.
Cele szczegółowe:
  • uczeń rozumie, że świętość jest łaską Bożą, która rozwija w człowieku: wiarę, nadzieję i miłość;
  • okazuje wdzięczność Bogu za papieża Jana Pawła II - Świętego Pielgrzyma;
  • stara się w swoim życiu dążyć do świętości.
Pomoce: Pismo Święte, Katechizm Kościoła Katolickiego, zdjęcie Jana Pawła II.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.