MATERIAŁY PRAKTYCZNE

"Mężczyzną i niewiastą stworzył ich...". Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II
Autor: Agnieszka Banasiak
Dla klas ponadgimnazjalnych
Cel ogólny:
  • przybliżenie nauczania Jana Pawła II oraz pogłębienie rozumienia zadań rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym.
Cele operacyjne:
  • wdrażanie do troski i odpowiedzialności za małżeństwo i rodzinę;
  • ukazanie wartości życia rodzinnego;
  • wskazanie na dar sakramentu małżeństwa.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.