MATERIAŁY PRAKTYCZNE

"Szukałem Was, a teraz Wy przyszliście do Mnie...". Młodzież w nauczaniu Jana Pawła II
Autor: Agnieszka Banasiak
Dla szkoły ponadgimnazjalnej
Cel ogólny:
  • przybliżenie nauczania Jana Pawła II oraz ukazanie zadań młodzieży, będącej nadzieją Kościoła.
Cele operacyjne:
  • kształtowanie postawy daru z siebie dla innych;
  • wdrażanie do troski i odpowiedzialności za siebie i bliźnich;
  • motywowanie do własnego rozwoju poprzez rozwijanie swoich darów i talentów;
  • ukazywanie wartości życia wprawdzie i wolności;
  • uczenie szacunku do pracy i wykształcenia.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.