MATERIAŁY PRAKTYCZNE

"Totus Tuus" - testament Papieża
Autor: Julita Nagel
Dla klas VI szkoły podstawowej i gimnazjum
Cel główny: zrozumienie i przyjęcie prawdy, że nadzieja i zawierzenie Chrystusowi są bardzo ważne w życiu każdego chrześcijanina.
Cele szczegółowe:
  • uczeń rozumie, że Jan Paweł II był orędownikiem nadziei i zawierzenia Bogu;
  • okazuje wdzięczność Bogu za świadectwo świętego życia i dzieła Papieża;
  • stara się oddawać siebie w zaufaniu Chrystusowi.
Pomoce: Pismo Święte, Katechizm Kościoła Katolickiego, zdjęcia przedstawiające Jana Pawła II, materiały źródłowe zawierające informacje o nauczaniu Papieża, tekst testamentu Ojca Świętego.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.