Metody pracy na lekcji

Pomysły dzielenia uczniów na grupy
Autor: Wojciech Żmudziński SI
Artykuł archiwalny
 Nauczyciel przygotowuje przed lekcją kawałki sznurka o różnych długościach. Jeśli ma zamiar podzielić trzydziestoosobową klasę na sześć pięcioosobowych grup, przygotowuje 30 kawałków sznurka, po pięć kawałków tej samej długości. Następnie rozdaje uczniom po jednym kawałku i wydaje polecenie, aby dobrali się według długości sznurka.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.