Forum „katechety"

Biblijne drogi katechezy. Sprawozdanie z sympozjum katechetycznego - Opole, 23 kwietnia 2005
Autor: ks. Jan Kochel
Artykuł archiwalny
 Biblia uważana była przez Ojców Kościoła za miejsce zamieszkania Ducha Bożego, stąd tak aktualne pozostaje wołanie wielkiego papieża Jana Pawła II "o powrót z odnowionym zapałem do Biblii, »czy to przez świętą Liturgię, przepełnioną Bożymi słowami, czy przez pobożną lekturę (lectio divina), czy przez odpowiednie do tego instytucje i inne pomoce«" (TMA 40).
    Próbą odpowiedzi na papieski apel o "powrót do źródeł" katechezy stało się sympozjum zorganizowane przez Katedrę Katechetyki, Pedagogiki i Psychologii Religii, Wydział Katechetyczny Kurii w Opolu i Koło Naukowe Teologów. Odbyło się ono 23 kwietnia br. w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Temat sympozjum Biblia w katechezie nawiązywał do projektu edukacyjnego "Biblia w każdej szkole", który objął swym zasięgiem trzy diecezje: bielsko-żywiecką, gliwicką i opolską. 

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.