Katecheta 7/2005
Katecheta 7/2005
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o seksualności
John T. Chirban
KSIĄŻKA
34,90 zł 5,00 zł

Metody pracy na lekcji

Twórcze połączenia
Autor: Julita Nagel
Dla klas IV-VI szkoły podstawowej i dla gimnazjum
  Twórcze połączenia to metoda, która polega na wymyśleniu jak największej liczby różnych odpowiedzi na to samo pytanie problemowe. Uczestnicy zajęć zapisują odpowiedzi na kartkach, w taki sposób, aby były zachowane duże odstępy między wyrazami. Kartki ze zdaniami tnie się nożyczkami na poszczególne słowa, dokładnie miesza i tworzy przypadkowe kombinacje słów, łącząc je w nowe zdania.
    Stosowanie tej metody uczy dyskusji w małych grupach i na forum klasy, daje możliwość wyrażenia swoich myśli i poglądów, przyczynia się do lepszego zapamiętywania omawianego tematu oraz rozwija umiejętność aktywnego myślenia.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.