Katecheta 7/2005
Katecheta 7/2005
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Święta Faustyna Kowalska
Eliza Piotrowska
KSIĄŻKA
20,00 zł 16,99 zł

Formacja

Modlitwa jako tożsamość ludzkiego doświadczenia
Autor: Emilian Gołąbek OFM
Artykuł archiwalny
 Pytanie o tożsamość jest zawsze pytaniem o istotę danego bytu. O prawdziwości odpowiedzi na pytanie o to, kim jest człowiek i co stanowi o jego tożsamości zależy nieomal wszystko. Rzecz komplikuje się jeszcze bardziej, gdy próbujemy dotknąć sfery tajemnicy, jaką niewątpliwie stanowi tożsamość człowieka. Dlatego więc o tożsamości człowieka należy mówić w dwóch wymiarach: horyzontalnym - drugi człowiek, natura i wytwór ludzkiego rozumu, jakim jest kultura, oraz wertykalnym - ze swoim odniesieniem do Boga, Transcendencji.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.